Mentorid

VEPA metoodikat rakendavat õpetajat toetab ühe õppeaasta jooksul oma VEPA mentor. Mentor aitab õpetajal siduda koolitusel omandatud teadmised igapäevatööga ja leida sobivaima viisi, et lõimida metoodikat õpetaja tööstiiliga.

VEPA mentoritel on põhjalikud teadmised metoodika teoreetilisest taustast ja kõrgel tasandil nõustamisoskused. Mentorid pidevalt täiendavad enda tööalaseid oskusi, et olla õpetajale turvaliseks partneriks VEPA omandamisel ja rakendamisel. VEPA metoodika väljaõppe läbinud õpetajad hindavad kõrgelt võimalust teha koostööd VEPA mentoriga.

Alates 2018/2019. õppeaastast on entusiastlikel VEPA õpetajatel võimalik proovida ennast VEPA koolimentori rollis. Kui VEPA piirkonnamentor nõustab õpetajaid oma piirkonnas, siis koolimentor juhendab ühte-kahte algajat VEPA kolleegi oma koolis. VEPA mentori ülesannete hulka kuuluvad tunnivaatlused ja õpetaja individuaalne nõustamine, kogemusgruppide juhendamine koolides ning juhtkonna kursis hoidmine VEPA tegevustega koolis. Võimalusel tutvustavad mentorid VEPA põhimõtteid ka lastevanematele. VEPA piirkonna- ja koolimentorid saavad alati arvestada VEPA koolitaja toega.

VEPA kogukond hõlmab praegu ligi 60 piirkonnamentorit ja üle 40 koolimentori. Kõik nad panustavad VEPA Käitumisoskuste Mängu arendamisse ja õnnestumisse.

Siin saad tutvuda VEPA mentori tööjuhendiga:

VEPA MENTORI TööJUHEND

Anti Einpaul, VEPA programmi mentor, Gordoni perekooli koolitaja ja muusikakooli õpetaja
VEPA mentor on tore olla, sest siis on su tööks maailma paremaks muutmine. Omandatud enesekontrolli- ja sotsiaalsed oskused annavad lastele suurepärase stardipagasi edaspidiseks eluks. See on töö, mille käigus saavad paljud suured ja väikesed inimesed kiidusid ja muutuvad õnnelikumateks.
Anti Einpaul, VEPA programmi mentor, Gordoni perekooli koolitaja ja muusikakooli õpetaja
Pille Õis, VEPA programmi mentor ja koolitaja, eripedagoog ja logopeed
Mentor on VEPA teekonnal toeks nii õpetajale kui ka kooli juhtkonnale. Mentor käib tunnis õpetajal külas ja aitab tal VEPA metoodikat rakendada. Lisaks vestleb mentor ka juhtkonnaga, et näidata, missugune mõju on VEPA-l lastele, missugune mõju on see koolile ja kuidas siis tegelikult koolikeskkond tänu VEPA mängule muutub turvalisemaks.
Pille Õis, VEPA programmi mentor ja koolitaja, eripedagoog ja logopeed
Minni Aia-Utsal, VEPA programmi mentor ja koolitaja, Võru Kesklinna Kooli sotsiaalpedagoog
Koolitaja ja mentorina olen kindlasti tänulik ja uhke kõikide õpetajate üle, kes VEPA-ga koos või ilma õpetavad lastele eluks vajalikke oskuseid ja toetavad nende arengut, tehes tööd särasilmselt ja südamega. Julgustan huvilisi VEPAt rakendama, sest tegelikult on VEPA süsteemne tööriist õpetajale, mis annab käitumisoskuste õpetamisele läbimõeldud raami ja lihtsustab õpetaja tööd. Näen, et kui meil on olemas suurepärased võimalused tõenduspõhiste programmide näol, ei peaks õpetajad energiat ja aega kulutama uue jalgratta leiutamisele.
Minni Aia-Utsal, VEPA programmi mentor ja koolitaja, Võru Kesklinna Kooli sotsiaalpedagoog
Maive Merkulova, VEPA programmi koolimentor ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpetaja
Tuleb mõista, et õpetaja kasutab sama metoodikat, mis tavaliselt. Vaid suhtumine on teine. Eriti see, et suurt tähelepanu pööratakse positiivse käitumise tunnustamisele. Näiteks koha pealt vastuste hõikamise – õpetaja mitte ei kutsu hõikajat korrale, vaid kiidab neid, kes tõstavad kätt. Lapsed saavad aru, mida neilt oodatakse ning kohandavad oma käitumist vastavalt.
Maive Merkulova, VEPA programmi koolimentor ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpetaja
Kadri Truup, VEPA programmi koolimentor ja Tartu Hiie Kooli õpetaja
VEPA mentor on tõesti väga hea olla, sest tore on näha, kuidas õpilased, klass kui kollektiiv ning ka õpetaja muutuvad tänu VEPA-le veel paremaks, kui nad enne olid. VEPA toimib väga hästi eriliste laste puhul, nende enesehinnang muutub paremaks ning nad suudavad palju paremini õppetööle keskenduda. Koolimentorina saan toeks olla enda armsale kolleegile ning panustada sellesse, et nii klassi kui ka kooli õhkkond muutuks positiivsemaks.
Kadri Truup, VEPA programmi koolimentor ja Tartu Hiie Kooli õpetaja

Mentorite nimekiri

Vaata, kes on meie vahvad mentorid!

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Sain aru