Новости

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException

🤝 Veel ühe osaleja kommentaar VEPA koolituse järel:
"Olen aru saanud, et mida rohkem kolleege on VEPA programmi kaasatud, seda rohkem uusi ideid ja leide ilmub VEPA elementide rakendamisel".

💗 Just nii! VEPA metoodika on üsna paindlik ja annab õpetajatele rohkesti võimalusi katsetamiseks ja arendamiseks vastavalt oma klassi vajadustele. Oleme alati tänulikud VEPA õpetajatele ja mentoritele, kes jagavad oma leide ja arendusi meiega. Tänu neile areneb VEPA metoodika ja muutub iga aastaga veel paremaks.

#veelparem #vepa
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Õppeaasta lõpuni on jäänud vaid üks kuu. Praeguse seisuga pole selge, kas õpilased tulevad veel kooli tagasi ja kui jah, siis millal ning mis tingimustel.
VEPA kalender maiks keskendub sellele, et luua klassis ja koolis turvaline ja toetav keskkond ning taastada suhteid laste vahel.

#veelparem #vepa
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

📋 Iga koolituspäeva järel küsime õpetajate käest tagasisidet toimunud koolituse kohta. Oleme väga tänulikud kõikidele oslaejatele, kes võtavad aega, et jagada meiega oma arvamust ja aidata meil edasi arendada meie koolitusi.

💗 Eriti liigutav on aga lugeda õpetajate kommentaare muutuste kohta, mida nemad on märganud oma klassiruumis, nagu näiteks see:
"VEPA rakendamine oli takistatud, sest pidin neli nädalat olema haiglas. Kogu töö jäi seisma. Aga! Lapsed õppisid ise kasutama VEPA võtteid ja elemente. Nemad tegid minu jaoks memme viguri, olid mulle suureks toeks."

Jah, see ongi veelkord kinnitus metafoorile, et kui sa tahad kasvatada lillekesi ja mitte umbrohtu, siis kasta ja väeta just lillekesi ehk toeta kõike head, mida näed oma lastes, õpilastes ja lähedastes.

#veelparem #vepa
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste teema lõpetamiseks avaldame skeemi, mis võtab kenasti kokku kõiki kompetentse ja nende seost VEPA elementidega.

Tahame lõpetuseks veelkord rõhutada, et VEPA arendab sotsiaalset-emotsionaalset õppimist läbi VEPA tööriistade ja mängu rakendamise, nii on õpilastel kergem:

märgata iseenda tundeid,
reguleerida oma emotsioone ja käitumist,
mõista teiste vajadusi,
luua positiivseid suhteid ja tõsta seeläbi eakaaslaste vahelist toetust,
luua ühiseid ootusi,
luua ühine suhtluskeel ja identiteet.
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

👉 Jätkame sotsiaal-emotsionaalse õppimise teemat ja räägime sotsiaal-emostionaalse õppimise seostest VEPA metoodikaga. Eelenvates postitustes oleme maininud, milleks on vaja sotsiaal-emotsionaalset õppimist ning kuidas VEPA toetab 💡 eneseteadlikkuse, 💡 eneseregulatsiooni,💡vastutustundlike valikute tegemist ja 💡 sotsiaalset teadlikkust.

Täna räägime💡 oskusest luua suhteid.

🤝 Kindlasti on kõige tõhusamad elemendid suhete arendamiseks kiidud, memme vigurid ja VEPA mäng. Lapsed peavad tegema koostööd, et jõuda ühise eesmärgini: saada memme vigur. Koostöö eeldab suhtlemist ehk VEPA mäng ja memme vigurid aitavad meil arendada ka laste oskust suhteid luua.

👇 Palun kirjutage kommentaaridesse, millst sotsiaal-emostionaalset oskust võtate fookusesse järgmise nädala jooksul 👇

#veelparem #vepa #SEL
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

👉 Jätkame sotsiaal-emotsionaalse õppimise teemat ja räägime sotsiaal-emostionaalse õppimise seostest VEPA metoodikaga. Eelenvates postitustes oleme maininud, milleks on vaja sotsiaal-emotsionaalset õppimist ning kuidas VEPA toetab 💡 eneseteadlikkuse, 💡 eneseregulatsiooni ja💡vastutustundlike valikute tegemist.

Täna avame💡sotsiaalse teadlikkuse teemat.
💌 Sotsiaalset teadlikkus tõstab eelkõige kiidude kirjutamine, kuna nii kasvab laste empaatia, nad õpivad erinevusi mõistma ja oskavad luua ehedaid suhteid kaaslastega. Nii väheneb ka koolikiusamine.
🤸‍♀️ Kindlasti on abiks ka memme vigurid, sest nad võimaldavad kogeda ühist rõõmu ja ühtsuse tunnet. Kuna memme vigurid tulevad preemiaks ühise pingutuse eest, siis ajendab see võtma rohkem vastutust ühise heaolu eest.

❓ Meie viimane küsimus puudutab 💡 oskust luua suhteid. Millised VEPA elemendid toetavad teie arvates oskust luua suhteid?
👇 Palun kirjutage oma ideed kommentaaridesse 👇

#veelparem #vepa #SEL
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

👉 Jätkame sotsiaal-emotsionaalse õppimise teemat ja räägime sotsiaal-emostionaalse õppimise seostest VEPA metoodikaga. Eelenvates postitustes oleme maininud, milleks on vaja sotsiaal-emotsionaalset õppimist ning kuidas VEPA toetab 💡 eneseteadlikkuse ja 💡 eneseregulatsiooni arengut.

Täna on luubi all💡 vastutustundlike valikute tegemine.
⏱ Eneseregulatsiooni aitab kindlasti arendada taimer. Keskendumine teatud aja jooksul või kiire tegutsemine (nt asjade pakkimine, koristamine) aitab hoida tähelepanu ning arendab püsivust, mis on olulised eneseregulatsiooni komponendid.
✌️VEPA vaikuse märguanne soodustab ümberlülituse oskuse arengut ja aitab sujuvalt üle minna ühelt tegevuselt teisele.

❓ Kuidas teile tundub, millised VEPA elemendid toetavad sotsiaalset teadlikkust?
👇 Palun kirjutage oma ideed kommentaaridesse 👇

#veelparem #vepa #SEL
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

👉 Jätkame sotsiaal-emotsionaalse õppimise teemat ja räägime sotsiaal-emostionaalse õppimise seostest VEPA metoodikaga. Eelenvates postitustes oleme maininud, milleks on vaja sotsiaal-emotsionaalset õppimist ja kuidas VEPA toetab 💡 eneseteadlikkuse arengut.

Täna on fookuses 💡 eneseregulatsioon.
⏱ Eneseregulatsiooni aitab kindlasti arendada taimer. Keskendumine teatud aja jooksul või kiire tegutsemine (nt asjade pakkimine, koristamine) aitab hoida tähelepanu ning arendab püsivust, mis on olulised eneseregulatsiooni komponendid.
✌️VEPA vaikuse märguanne soodustab ümberlülituse oskuse arengut ja aitab sujuvalt üle minna ühelt tegevuselt teisele.

❓ Kuidas teile tundub, millised VEPA elemendid toetavad vastutustundlike valikute tegemist?
👇 Palun kirjutage oma ideed kommentaaridesse 👇

#veelparem #vepa #SEL
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

VEPA aprillikuu kalendris oleme pakkunud tänaseks tegevuseks VEPA visiooni koostamist kevadvaheajaks.

Andke meile märku, kui te olete koostanud sellise visiooni oma õpilastega. Mida tahavad teie õpilased kogeda ROHKEM? Ja mida VÄHEM?

#veelparem #vepa
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Jätkame sotsiaalse-emotsionaalse õppimise teemaga, mis oli kajastatud meie kevadises uudiskirjas.

🤓 Eile küsisime, millised VEPA elemendid aitavad arendada eneseteadlikkust. Me ise arvame, et selleks sobivad kõige rohkem VEPA lapse põhimõte, VEPA visioon ja Sobib/Ei sobi lauakaardid.

🙌 VEPA lapse põhimõte aitab mõista, kuidas olla parem versioon iseendast ja muuta nii ka maailma enda ümber paremaks. Nii õpivad lapsed kasutama prosotsiaalseid oskusi ka kodus ja oma kodukonnas.
👍👎Teine võimalus on muidugi Sobib/Ei sobi märguanded ja lauakaardid. Need aiatavad lastel mõista, kas nende käitumine sobib antud olukorraga või mitte ja vajadusel kiiresti kohandada seda.

❓ Kuidas teile tundub, millised VEPA elemendid toetavad eneseregulatsiooni arengut?
👇 Palun kirjutage oma ideed kommentaaridesse 👇
#veelparem #vepa #SEL
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Hea märkamine ja selle esiletoomine on üks oskus, mida saab arendada VEPA kaudu. Olete juba pikalt koos meiega ja koos oma õpilastega harjutanud kiidude kirjutamist. Nüüd on aeg järgmiseks sammuks 💪
Mõned päevad on veel jäänud, et esitada oma kolleegid Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatavale konkursile Eestimaa õpib ja tänab. Seal on mitu kategooriat ja me oleme kindlad, et VEPA inimesed (klassiõpetajad, aineõpetajad, koolijuhid, tugipersonal ja teised) väärivad esiletõstmist.
👉 Kandidaate võib esitada siin: www.hm.ee/et/gala
👉 Pildil on eelmise aasta finalist Tallinna Pääsküla Kooli õpetaja ja VEPA mentor @Maris Veller.

🤓 Nagu ütleb hiljuti leiutatud VEPA vanasõna "Aeg, mis kulub kiidude kirjutamisele, pikendab samavõrra sinu eluiga" 🤓

#veelparem #vepa #aastaõpetaja
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Üks oluline teema, mida kajastati VEPA kevadises uudiskirjas, on VEPA metoodika seosed sotsiaalse-emotsionaalse õppimisega. Esitame lähipäevil kokkuvõtet sel teemal ka siin.

Milleks on vaja sotsiaalset-emotsionaalset õppimist?
Sotsiaal-emotsionaalne õppimine aitab lastel mõista seost emotsioonide ja käitumise vahel. Selleks vajab arendamist eneseregulatsiooni ja -teadlikkuse oskus, prosotsiaalne käitumine ning võime edukalt kohaneda ja areneda ka raskes, riskirohkes keskkonnas (säilenõtkus). Sotsiaalne-emotsionaalne õppimine loob aluse turvaliseks ja positiivseks õppimiseks ja nii on õpilane koolis edukam ja loob endale rahulikku, produktiivset ja tervislikku elu. Sotsiaalne-emotsionaalne õppimine sisaldab viit peamist oskust:
💡 eneseteadlikkus,
💡 eneseregulatsioon,
💡 vastutustundlik otsuste tegemine,
💡 sotsiaalne teadlikkus,
💡 oskus luua suhteid.

Sotsiaal-emotsionaalsed oskused katuvad osaliselt Riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevustega, nt sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja enesemääratlemispädevusega.

❓ Kuidas teile tundub, millised VEPA elemendid toetavad kõige rohkem 💡 eneseteadlikkuse arengut?

👇 Palun kirjutage kommentaaridesse 👇

PS Tuletame meelde, et VEPA uudiskiri ilmub neli korda aastas ja sellega saab liituda meie kodulehe www.vepa.ee kaudu. Uudiskirja koostab ja toimetab Mari Orusalu.
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

‼️ VEPA programmi täielik rebränding‼️

👉 Anname teada, et oleme otsustanud teha VEPA programmi täieliku rebrändingu. Alates tänasest kuupäevast on meie uueks sihtgrupiks ainult lapsevanemad.

Kuna VEPA nimi on väga populaarne, siis see jääb alles, kuid uue tähendusega. VEPA lühendi uus tõlgendus on Vanemate Ettevalmistus Püsivateks Asendusõpetajateks.

❤ Meie eesmärk on anda vanematele professionaalne ettevalmistus, et nemad saaksid tunda ennast kindlalt ja mugavalt õpetaja rollis. Selle eesmärgiga määratakse neile mentor, kes hakkab käima neil külas ja kontrollima meetodite rakendamise kvaliteeti, üldist teadmiste taset ning nõustama neid uue metoodika omandamisel.

#veelparem #vepa #aprillinali
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Üks õpetajaid, keda oleme esitanud VEPA poolt 2019/2020 õa kevadel Haridus- ja Teadusministeeriumi auhinnale "Eestimaa õpib ja tänab", on Randvere kooli algklasside õpetaja Kristi Kurist.

Kevadises VEPA uudiskirjas saab lugeda intervjuud Kristiga rubriigis VEPA näod. See on oluline sõnum kõigile neile õpetajatele, kes ei ole päris kindlad, kas lastel (ja ka neil endil) on VEPAst abi. Avaldame seda intervjuud ka siin.

ÕPETAJAST MENTORIKS SIRGUNUD KRISTI KURIST

Kristi Kurist on Randvere kooli õpetaja, kes on VEPAt rakendanud õpetajana juba viis aastat ja olnud ka kahel viimasel aastal toeks mentorina oma kooli teistele õpetajatele. Kristi on innustav tegutseja ja muutuste ellukutsuja, ta armastab ahvatantsu, looduses viibimist ja hindas õueõpet. Kristi usub, et kõik algab täiskasvanutest: kui meie usume millessegi või kellessegi, siis see innustab ka meie lapsi. Kristi unistab sellest, et VEPA leiaks suuremat kõlapind ja suudaks kanda kinnitada palju enamates koolides ja miks mitte ka lasteaedades. Et VEPAt saaks veel rohkem silmast silma tutvustada ja viia seda inimestele veel lähemale. Kristi usub, et müüte ja jutte saab muuta kõige paremini inimestega kohtudes.

- Kas on midagi VEPA metoodikast, mida Sa kasutad ka oma igapäevases elus?
- Kasutan iga VEPA aastaga rohkem kiitmist. Ei möödu päevagi, kui ma kedagi millegi eest ei kiidaks: oma õpilasi, teisi täiskasvanuid ja oma lapsi. Nii äge on jälgida, kuidas sellele reageeritakse.

- Mis on Sinu armsaim VEPA-ga seotud lugu?
- Neid lugusid on mitmeid ja kui aegajalt meelde tulevad, siis teeb ikka tuju heaks.
Üks nendest oli siis, kui mul oli jalatrauma ja käisin koolis karkudega. Üks mu õpilastest: „Õpetaja, Sina istu nüüd siia (pani kargud ka kenasti ära). Sa ei pea mitte midagi tegema, me toome sulle kohvi ka siia“. Ja ega nad hätta ei jäänud. Kõik oli selge, mida ja kuidas tundides tegema peab.
Teine lugu on juhtus siis, kui üks minu õpilastest nägi õuevahetunnis pealt, kuidas üks laps teisele kogemata tõukerattaga haiget tegi. Ta võttis olukorra juhtimise enda peale ja aitas lastel omavahel ära leppida ning õpetajat juhtunust teavitada.
Loomulikult liigutab kõige rohkem see, kui sinu klassi õpilasi kiidetakse eeskujuliku ja teistega arvestava käitumise eest!

- Mis on Sinu arvates VEPA programmi peamine väärtus?
- Ennastjuhtiv inimene, kes oskab teiste inimeste tunnetega ja vajadustega arvestada. Seda ei ole ju alati kerge järgida, veel vähem lapsel. Ma näen oma õpilaste siirust ja teiste abistamist ning üksteisest hoolimist. Seda on väga armas vaadata.
Rõõm (positiivsus), mis VEPA programmis osalenutel lastel igapäevaselt neid saadab. Analüüsioskus: mõtleb ja arutleb, kas nii on õige teisele öelda või teha. Rahulike vestluste käigus saavad oma eksimustest aru ja mõistavad tagajärgi.

- Mis Sa arvad, kuidas mõjutab VEPA laste ja õpetajate igapäevaelu kõige enam?
- Õpetamine ja õppimine ei pea olema igav ja üksluine. VEPA pakub põnevaid koolipäevi ja hetki. VEPA on see, mis mind õpetajana „kooli poole tõmbab“ ja tekitab ootuse uue koolipäeva suhtes. Kuna VEPA juba iseenesest keskendub positiivsele ja selle märkamisele ning läbi selle ennetab ebasobiva käitumise teket, siis pole minu jaoks küsimustki, miks osaleda VEPA programmis. Soovitan ka teistele!

- Kas ja kuidas Sa näed VEPA võimekust muuta kasvavat noort põlvkonda?
- Ma usun, et kui ühendada jõud, saab VEPA muuta noort põlvkonda. VEPA mõju suureneks, kui seda teha järjest mitu kooliastet. Nii ei tekiks lastes häbitunnet, kui nad näitavad näiteks klassist väljas olles vaikusemärki.

#vepa #veelparem #kolmapäeva_kiidud
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Uskumatu, aga ülehomme on juba esimene aprill!
Kui me avaldame VEPA kalendri esimesel aprillil, siis keegi ei võta seda tõsiselt 😀 Seetõttu tegutseme ennetavalt ja paneme VEPA kalendrid aprilliks juba praegu üles.
VEPA kalendrid on koostatud sedaviisi, et kõiki tegevusi võib rakendada nii distantsõppes kui ka siis, kui lapsed naasevad kooli. Ja mõned tegevused on plaanitud just õpetajatele ja kõikidele täiskasvanutele, kes töötavad lastega, et nemad saaksid taastada oma ressursse ja olla VEPA-eeskujuks lastele.
----
Невероятно, но завтра уже начинается апрель!
Если мы опубликуем календарь ВЕПА первого апреля, то вряд ли нам кто-то поверит 😀 Поэтому мы опубликуем апрельский календарь заранее, чтобы все успели запастись примерами удачных шуток к Дню смеха.
Календарь VEPA составлен так, что все идеи можно применять как во время дистанционного, так и во время контактного обучения. Некоторые идеи пригодятся именно учителям, чтобы восстановить свои силы и оставаться ВЕПА.

#ещелучше #veelparem #vepa
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Läheneb tähtaeg, et esitada õpetajaid, tugispetsialiste, koole ja haridusega seotud algatusi Haridus- ja Teadusministeeriumi preemiale "Eestimaa õpib ja tänab".

Eelmisel aastal oleme esitanud VEPA programmi poolt aasta tugispetsialistiks meie koolitaja ja mentori Pille Õisi. Pille on pääsenud konkurssi finaali ja pälvinud Pärnumaa Aasta Tugispetsilaisti tiitli.

Kevadises VEPA uudiskirjas saab lugeda intervjuud Pillega rubriigis "VEPA näod". Avaldame seda ka siin.

7-AASTASE KOGEMUSEGA MENTOR PILLE ÕIS

Pille on olnud VEPA mentor alates ajast, kui programm Eestisse jõudis (2014). Ta on Pärnu Vanalinna Põhikooli eripedagoog ning ta peab Pärnus oma erapraksist, kus aitab kommunikatsioonipuuete ja õpiraskustega lapsi.

- Kas on midagi VEPA metoodikast, mida Sa kasutad ka oma igapäevases elus?
- Oma igapäevast elu VEPAta ma enam ette kujutada ei oska. Sellest on saanud minu mõtteviis. Mulle meeldib väga VEPA moto: „Parandan ennast, parandan maailma“. Seitsme aasta jooksul on see iga päevaga omandanud minu jaoks järjest sügavama sisu. Olukorras, kus asjaolud ei ole minule meele järele, esitan sageli endale küsimuse, kelle probleem see tegelikult on. Väga paljud keerukad lood saavad tänu sellele hoopis teistsuguse tähenduse. Muutes enda käitumist või suhtumist, leiavad ka kõige keerulisemad väljakutsed lõpuks lahenduse. Ma töötan lastega, kes panevad täiskasvanuid pidevalt proovile. Aitab ainult teadmine, et laps ei ole probleem, vaid meil on probleeme lastega. Kui muudan enda käitumist, muutub ka lapse käitumine.

- Kuidas on VEPA Sind inimesena muutnud?
- Tänu VEPA-le märkan enda ümber ainult positiivset. Loomulikult näen ma ka seda, mis võiks olla teisiti, kuid ma ei reageeri sellele enam. Mu kodune elu on oluliselt tasakaalukam. Varem käitusin nii, nagu olin oma vanemaid käitumas näinud. Iga pisiasi, mis oleks minu arvates pidanud olema teisiti, sai koheselt negatiivse reageeringu. Nüüd tunnustan oma pereliikmeid tehtu eest ja ülejäänu läheb ise paika. Oma töökaaslaste juures keskendun samuti nende positiivsetele külgedele. Inimestega suheldes on harjumuseks kujunenud suuliste kiidude jagamine. Minu elu on tänu VEPAle rahulikum ja õnnelikum.

- Mis on Sinu arvates VEPA programmi peamine väärtus?
- VEPA metoodika suhtub käitumisse kui oskuste kogumisse – neisse, mida lapsel on vaja omandada ja täiskasvanul õpetada. VEPA ei eelda, et õpilased parandavad oma käitumist, kui nad vahetunniks seina äärde seisma pannakse. VEPA õpetaja ei ole käskude ja keeldude jagaja, vaid ta õpetab iga päev väikeste sammudega, kuidas õigesti käituda. Ta on nagu teadlane, kes näeb probleemi ja hakkab sellele lahendust otsima. Kui lastel on mingi oskus omandamata, siis pannakse see harjutamiseks VEPA mängu sisse. Visiooni läbi arutamine enne mängu või uusi tegevusi loob õpilastes tunde, et nad on seotud ja osalised kogu protsessis. Tunnustada saavad kõik, kes käituvad soovitult. Nii õpetamegi lastele enesekontrollioskusi, mitte korralikult istumist.

- Mis Sa arvad, kuidas mõjutab VEPA laste ja õpetajate igapäevaelu kõige enam?
- VEPA toob lastele ja õpetajatele rõõmu, loob head suhted laste ja täiskasvanute vahel, samuti laste omavahelised suhted paranevad. Tekib õppimis- ja õpetamisrõõm. Kui oled positiivses keskkonnas, tunned ennast turvaliselt ja hästi, siis lähevad ka kõige raskemad koolipäevad kiirelt mööda.

- Kas ja kuidas Sa näed VEPA võimekust muuta kasvavat noort põlvkonda?
- Tänu VEPAle on tänased koolilapsed tulevikus paremad ühiskonnaliikmed. Nad on positiivse mõtlemise ja hästi pakitud elukohvritega. Meil on rohkem noori, kes märkavad enda vajaduste kõrval ka teiste omasid. VEPA õpetab koostööd. Kui vaatame enda ümber, siis me ei leia mitte ühtegi asja, mis on ainult ühe inimese kätetöö. Tänu sellele, et VEPA mäng treenib laste täidesaatvaid funktsioone, oskavad need noored tulevikus paremini elus probleeme lahendada, oma õppimist juhtida, otsuste eest vastutust võtta ja pingelistes olukordades toime tulla.

#veelparem #vepa #vepanäod #kolmapäeva_kiidud
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

VEPA metoodika distantsõppe lühikursus on lõppemas.
Kõik, kes osalesid eilses mini-küsitluses ja arvasid, et järgmiseks ideeks on "memme vigur" - teil on õigus!
Meie VEPA idee 5️⃣ on "memme vigurid' ehk lühikesed, lõbusad preemiad, mida lapsed saavad, kui on pingutanud mõnda ülesande tegemisel, käituvad vastavalt kokkulepetele või lihtsalt vajavad väikest pausi töö tegemisel.

🤓 Miks need preemiad töötavad?
1. Memme vigurid on tasuta, ohutud ja ei vaja patareid ning õpetavad lastele, et lõbutseda koos on tore.
2. Ümberlülitumine ja väiksed pausid käivitavad taas laste keskendumist ja aitavad neil jätkata õppimisega.

🎁 Millised vigurid sobivad distantsõppe jaoks?
Praktiliselt kõik! Eriti need, kus lapsed saavad liikuda, viia pilku ekraani eemalt või siis teha midagi koos oma klassikaaslastega.
Sobivaid vigureid leiab meie lehel häštägi #vigurik_reede alt.
Pange taimer tööle (10-40 sekundit) ja laske käia!

Jagage julgelt kommentaarides, millised vigurid sobivad teie arvates eriti hästi online tundideks?

#veelparem #vepa #häkimedistantsi #vigurlik_reede
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Jagame edasi VEPA nippe, distamtsõppe jaoks.
VEPA nipp 4️⃣ on NIMEPULGAD.

👉 Kuidas teha nimepulgad?
Apteegist saab osta kurguspaatleid ja käsitööpoodides on müügil nn jäätisepulgad. Igale pulgale tuleb kijrutada lapse nimi. Ja nimepulgad ongi valmis!

👉 Kuidas nimepulgad on abiks distantsõppel?
➡️ Esitage küsimus ja tõmmake nimepulgaga lapse nime, kes peab vastama. Kui laps ei oska vatsata, saab ta küsida sõbra abi.
➡️Jagage õpilased paaridesse nimepulkade abil, et nemad saaksid kontrolida üksteise kodutööd või teha kokkuvõtte koolipäevast.
➡️Loosige nimepulgaga kaks-kolm "ametit", mis on teile abiks online tunnis, nt keegi õpilane, kes tuletab meelde teie kokkuleppeid, keegi õpilane, kes märkab ja toob välja head, ning keegi õpilane, kes kontrollib, kas kõikidel on mikrofoonid välja lülitatud.

Miks nimepulgad töötavad?
1. Kui õpetaja valib nimepulkade abil õpilasi, kes saavad vastata, siis see on iga kord ootamatu. Kõik õpilased on kohe kaasatud tundi.
2. Nimepulgad on neutraalsed ja võimaldavad juhuslikku valikut, nii et õpilastel pole mõtet vaielda või sovuda, miks neid seekord ei küsitud (või vastupidi, miks küsiti just seda last).

#vepa #veelparem #häkimedistantsi
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Jätkame VEPA nippidega distantsõppe perioodiks. Neid nippe võib kasutada sõltumata sellest, kas õpetaja on läbinud VEPA koolituse või mitte.

3️⃣ Rohkem VEPAt ehk märkame õnnestumisi
👉 Mis teil endal õnnestus paremini kui eile? Kui vaatate tagasi, siis kindlasti suudate märgata, kui palju osavam õpetaja olete nüüd online-tunde läbi viies.
👉 Mis õnnestus teie õpilastel täna? Võib-olla ei osanud nad seda eile või paar nädalat tagasi, kuid nüüd saavad sellega hakkama.
👉 Võib juhtuda, et miski ei ole läinud paremaks ja lihtsamaks. Tunnustage ennast ja oma õpilasi selle eest, et suudate veel vastu pidada ja olete üldse olemas.
👉 Julgustage ka õpilasi välja tuua, mida nad täna märkasid. Eriti hea, kui see on seotud VEPA visiooniga.

🤓 Miks tasub rohkem märgata head?
1. Pöörates tähelepanu õnnestumistele suuname oma energiat nende kordamisele. Ka lastel on lihtsam korrata seda, mida nemad on ükskord hästi teinud kui pidevalt üritada vältida ebasobivat käitumist.
2. Lapsed matkivad täiskasvanute käitumist. Kui olete lastele eeskujuks tunnustamisega, siis varsti märgate, kuidas lapsed tunnustavad üksteist (ja ka teid).
3. Hea märkamine loob turvalisust ja vähendab stressi. Mida vähem stressi, seda edukamalt saavad lapsed õppida.

Mida võib märgata?
❤ Ajas püsimist, häid sõnu, huviatavaid küsimusi, vastupidavust ja püsivust, õigeaegselt sisselülitatud kaamerat ja väljalülitatud mikrofooni...
🎁 Mida veel? Kirjutage kommentaaridesse oma ideed.

#VEPA #veelparem #vepa_distantsil
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Jätkame meie sarjaga "VEPA distantsõppel" ja jagame meie VEPA nippi 2️⃣

⏱ Sõltumata vanusest on lapsele abiks taimer ⏱

➡️ Õpetajad saavad ülesannete püstitamisel anda selged ajapiirangud. Nt "Arutelu paarides kestab 5 minutit, siis tuleme kõik kokku ja lähme teemaga edasi". See toimib ka online-tundides.
➡️ Vanemad saavad lastega kokku leppida, et õppimine kestab 30 minutit ja sellele järgneb paus 10 minutit.
➡️ Laps saab võistelda taimeriga igapäevaseid tegevusi sooritades. Lapsevanem võiks küsida: "Hm, huvitav, kas sa jõuad 3 minutiga oma kirjutuslauda korda teha?" NB! Taimeriga võistlemist ei tohiks kasutada õpiülesannete puhul.
➡️ Kui lapsel on raske keskenduda, siis talle sobiksid pigem lühikesed ajajupid. Nt "Ma panen taimeril 3 minutit ja tegelen oma asjadega. Huvitav, kui kaugele sa jõuad oma ülesandega selle aja jooksul."

🤓 Miks on vaja taimerit?
1. Taimer on neutraalne töövahend, mis annab selget signaali, et aeg on täis. Lapsel ei ole mõtet trotsida selle vastu või katsetada piire.
2. Taimer aitab struktureerida õpikeskkonda ja muudab selle turvalisemaks.
3. Taimer võimaldab harjutada ka püsivust. Nii õpetaja kui ka lapsevanem võivad julgustada last: "Ok, see on raske ülesanne, aga me teeme seda väga keskendunult 10 minutit."
4. Taimer on ka paindlik töövahend, sest laste käest saab alati küsida, kui palju aega nende arvates kuulub neil mõnda ülesande või tegevuse peale.

#vepa_kodus #vepa_distantsil #veelparem #VEPA
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Selle nädala jooksul keskendume distantsõppele ja avaldame iga päev ühe lihtsa VEPA-võtte, mis aitab tuua vaheldust ja struktuuri veebitundi.

Meie VEPA nipp 1️⃣
➡️ Koostage lühike VEPA visioon ehk plakat kokkulepetega, mida tahaks kaugõppe ajal rohkem ja mida vähem. VEPA visioon aitab lapsel meeles pidada, milline käitumine on talle abiks ja milline ei ole.
➡️ Visiooni koostamisel oleks vaja küsida laste arvamust.
➡️ Visioon võiks olla lühike ja selge, umbes 3-5 positiivselt sõnastatud käitumise kirjeldust igas tulbas. Nt "Tahame ROHKEM näha klassikaaslasi, kuulda õpetajate selgitusi ja teha väikseid pause" vs "Tahame VÄHEM näha mustaid ruudukesi, kuulda taustamüra ja istuda kaua arvuti taga".
➡️ Lapse käest tasub küsida, mis täna õnnestus ja mida saab homme paremini teha.
➡️ Kui visiooni rakendamine ei õnnestu, siis ei ole vaja kohe loobuda. Tasub arutada, mis ei õnnestunud ja uuesti proovida.
➡️ Visioone võib olla ka mitu, nt online tunni, kodutöö ja pausi jaoks. Kõige olulisem on, et kõik need kokkulepped oleksid laste sõnastatud.
➡️ Pange see VEPA plakat enne online-tunni algust, tuletage meelde tunni keskel ja tulge tagasi selle juurde tunni lõpus. Lisage see plakat ka e-kooli.

🤓 Miks on vaja visiooni?
1. Visioon loob struktuuri ja kehtestab selgeid piire. Lapsed tajuvad struktureeritud keskkonda kui turvalist keskkonda.
2. Visioon annab lastele vastutuse eduka õppimise eest. Kui visioon on laste sõnastatud, siis neil on lihtsam jälgida kokkuleppeid.
3. Õpetajal on lihtne toetuda visioonile, kui tunnis tekib segadus. Visioon kirjeldab väga lihtsal viisil soovitud käitumist.
4. Visioon on paindlik - seda saab arendada ja täeindada vastavalt laste vajadustele.

#vepa #veelparem #vepadistantsil
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Loodetavasti olete juba hakanud võtma Vaimse tervise vitamiine, mida pakub Peaasi portaal. Lisaks sellele soovitame võtta ka VEPA toidulisandi ehk tellida endale VEPA uudiskirja.

Jah, meie armas Mari Orusalu uuendas põhjalikult meie uudiskirja ja homme ilmub see esimest korda peale pikka aega. Kõik soovijad saavad liituda VEPA uudiskirjaga meie kodulehel www.vepa.ee. Otsige üles vasakus veergus märki "Liitu uudiskirjaga" ja jätke oma kontaktandmed ning homme jõuab teie postkasti värske VEPA uudiskiri.

#veelparem
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Praktiliselt 99% VEPA õpetajatest on naised.
Ligi 90% VEPA mentoritest on naised.
Täpselt 100% VEPA tiimist on ka naised.
Teistes haridusprogrammides nagu Kiusamisest vabaks, TORE, Vaikuseminutid, Kiusamisvaba Kool on ka ülekaalus naised.

Tundub, et just naised kujundavad meie tulevikku, kasvatades ja tegeldes igapäevaselt laste heaoluga, pakkides nende elukohvreid, võideldes kiusamise vastu ja ennetades võimalikke probleeme. Ja naised reaalselt muudavadki maailma veel paremaks väikeste ja tihtipeale mäkamatu sammudega.
Naised on tõelised igapäevased maailmaparandajad.
Uhke on olla kambas selliste naistega! Jõudu ja jaksu!

Почти 99% учителей VEPA - это женщины.
Больше 90% менторов VEPA - это женщины.
Ровно 100% команды VEPA - это женщины.
В других образовательных программах как, например, Kiusamisest vabaks, TORE, Vaikuseminutid, Kiusamisvaba Kool тоже, в основном, женщины.

Похоже, что именно женщины определяют наше будущее. Потому что именно они воспитывают и учат, занимаются ежедневным благополучием детей и профилактикой возможных проблем, борются с насилием и травлей, поддерживают, утешают, учать замечать хорошее и идти вперед. И да, женщины потихоньку меняют мир в лучшую сторону, зачастую маленькими и незаметными шагами.
Женщиной быть круто! И круто быть в компании таких женщин!

#veelparem
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Liina Lokko on VEPA kogukonnale tuttav kui koolitaja, mentor ja Varajase Kaasamise Keskuse asutaja ja juht. VEPAga seotud inimesed teavad, et Liina südameasjaks on HEV-lapsed, nende heaolu ja arengu tagamine.
Nüüd on Liinal veel rohkem võimalusi, sest alates eilsest on ta asunud tööle Sotsiaalministeeriumi erivajadustega laste poliitika kujundamise eksperdi kohale. Liina peamiseks ülesandeks on üles ehitada koostööd haridus- ja sotsiaalvaldkonna vahel.
Tööpõld on üüratult lai, kuid Liina on õige inimene õiges kohas.
❤ Liina, me usume sinusse!

#veelparem
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Head õpetajad,

te õpetate lapsi küsima abi ja julgustate neid rääkida muredest, me olete toetavad, kui lapsed ei saa hakkama või kui probleemid kasvavad üle pea.

Praegune olukord on väga väsitav ja on täitsa mõistetav, et ressursid on otsas. Palun olge hoolivad enda suhtes nii nagu te olete oma õpilaste suhtes. Helistage tugiliinile, kui vajate abi.
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Uus veerand toob uusi väljakutseid, kuid arvestades, kui pingeline oli õppeaasta tuleb hoida fookuses eelkõige oma vaimset ja füüsilist tervist.
Oleme VEPA kalendrisse lisanud hulganisti tegevusi, mis aitavad märgata rohkem VEPAt ja hoida ennast:
- jalutuskäike;
- lugemist;
- arutelusid lastega;
- edusammude märkamist.
Millele soovite keskenduda teie koos oma õpilastega?

#veelparem #VEPA
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kampaaniale #kiidud_eestile panevad piduliku punkti Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilaste kiidud.
Õpetaja Getter Killingi kommenteerib: "Õpilased on Eestile tänulikud, et ta on andnud meile andekad sportlased, armsad loomad ja turvatunde. Samuti tõid nad välja, kuidas Eesti on kasvanud ja arenenud ning ka neil endal on olnud hea just selles riigis oma elu veeta. Palju õnne Eestile!"
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Uhket Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva! Täname kõiki koole ja õpilasi, kes osalesid kampaanias #kiidud_eestile. Lugedes teie häid sõnu Eesti kohta oleme veendunud, et Eestil tuleb üks eriti hea aasta.
Miks meeldib lastele Eestis elada? Sest siin on:
- puhas ja ilus loodus, värske õhk, ilusad sood, rannad ja metsad;
- lähedased inimesed ja sõbrad;
- demokraatia, tasuta haridus, ilus peaminister ja hea president;
- neli aastaaega ja palju loomi;
- palju loomi;
- ilus keel, ilusad laulud ja ilus muusika;
- toredad inimesed ja lahedad peod;
- turvaline ja ohutu elada.
Ja lapsed on lihtsalt õnnelikud, et nemad on siia sündinud!

Siinkohal tahaks öelda: Kallid täiskasvanud, palun hoolitsege selle eest, et see kõik, mida märkavad ja väärtustavad lapsed, kestaks ka edasi.
#kiidud_eestile #EV103
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Ja veel mõned toredad kiidud Eestile. Seekord on kiidud kirjutanud Kadrina Keskkooli ja Ilmatsalu Põhikooli õpilased oma VEPA õpetajate juhendamisel.

#kiidud_eestile #EV103 #veelparem
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Uued kiidud Eestile on seekord Tallinna koolidest. Aitäh, Lasnamäe Vene Gümnaasiumi, Merivälja Kooli ja Audentese erakooli õpilased ja õpetajad osalemast kampaanias #kiidud_eestile.

#kiidud_eestile #EV103 #veelparem
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Oleme rõõmsad ja uhked, et VEPA tiimi toetab Karin Streimann. Karin on tõeline teadlane: laia silmaringiga, pühendunud, õpihimuline ja samas väga inimlik, rõõmsameelne, värske. Karin oskab selgitada keeruliseid asju väga lihtsal viisil ja luua seoseid erinevate valdkondade vahel.

Palju õnne, Karin, TAI aastapreemia puhul!
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Need kiidud Eestile tulevad Harjumaa õpilastelt. Aitäh, Saku Gümnaasium ja Paldiski Ühisgümnaasium oslaemast kampaanias #kiidud_eestile. Väärtustame väga õpetajate ja õpilaste loovust, sest kõik kiidud Eestile on erilised.

#kiidud_eestile #veelparem #EV103
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Eesti Vabariigi 103. aastapäev on vaid paari päeva pärast. See tähendab, et lähipäevil me postitame muudkui kiidud Eestile.

Seekord saadavad kiidud Eestile Kiviõli I Keskkool ja Kohtla-Järve Järve Kool. Väga vahva on näha, kuidas väiksed lapsed otsivad õigeid sõnu ja vahel ka õigeid tähti, et kiita oma kodumaad. Ja kui soravalt see läheb suuremate laste puhul!

#kiidud_eestile #EV103
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Aina rohkem õpilasi kirjutab kiidud Eestile VEPA programmi poolt korraldatud kampaania raames #kiidud_eestile.
Aitäh, Erika Tafenau, et jagasid Tallinna Rahumäe Põhikooli õpilaste töid!
#kiidud_eestile #EV103
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Täna käis Anita Eesti Vabariigi iseseisvuspäevale pühendatud aktusel Kiviõli I Keskkoolis.
Aga miks just seal?
Sest VEPA programmi tunnustati sel aastal KIK-i sõbraks. Kutses aktusele kirjutas Kiviõli I Keskkooli direktor Anu Vau, et VEPA programm on kooli hea partner, "sest tänu sellele on meie õpetajatel hea tööriist ja abivahend koostöise õhkkonna ja õpiõhina tekitamiseks" ja kool saab "pakkuda oma õpilastele parima koha arenemiseks".
See on täitsa esimene kord, kui VEPA programm sai tunnustatud ja see on väga liigutav ja samas võimas. Me täname kogu Kiviõli I Keskkooli kooliperet usalduse ja tunnustuse eest. Oleme rõõmsad ja uhked, et olete märganud VEPA mõju oma koolis laiemalt.
Täname ka VEPA õpetajaid suure panuse eest ja teeme kõva aplausi VEPA koolimentoritele: Jaanika Merirand ja Karmen Tõnnisson, olete teinud suurepärase töö oma koolis. Ja suur aitäh, Triin Ulla, kes aitas VEPAt õpetajatele lähemale tuua, ning Heidi Uustalu, kes oli valmis algatama meiega koostööd kolm aastat tagasi.
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Vaheajal saavad õpilased tähistada Eesti Vabariigi Aastapäeva. Kahjuks ei toimu sel aastal presidendi vastuvõttu, kuid meie #vigurlik_reede annab võimalust proovida ennast presidendi lossi valvuri rollis.

💂‍♀️💂‍♀️💂‍♀️ PRESIDENDI LOSSI VALVURID 💂‍♀️💂‍♀️💂‍♀️
Kes lastest on näinud Eesti presidendi lossi? Ja kes on näinud valvureid, kes seisavad seal liikumatult tundide kaupa?
Kõik õpilased tõusevad püsti, võtavad valveseisangut ja jäävad liikumatult seisma.
Kes seisab liikumatult 10 sekundit, läbib sellega presidendi lossi valvuri kiirkursuse!

⏱Aeg: 10 sekundit
🤓 "Memme vigurid" on väiksed preemiad, mida lapsed saavad siis, kui nad näitavad VEPA käitumist, pingutavad õppimisel või kui nad vajavad väikest pausi koolipäeva sees. Need toovad vaheldust tundi, aitavad õpilastel ümber lülituda ja uuesti keskenduda tegevusele.
👉 Kõiki "memme vigureid" leiate häštägi #vigurlik_reede või #vigurlikreede alt.

#vigurlik_reede #vigurlikreede #veelparemundit
#vigurlik_reede #veelparem
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

🇪🇪🇪
Koolivaheajani on jäänud loetud päevad ja see tähendab, et kõik soovijad jõuavad veel kirjutada (või joonistada) kiidud Eestile!

Osalemine kampaanias kiidud Eestile on hea viis, kuidas tähistada Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva. Kampaaniast saavad osa võtta kõik soovijad, mitte üksnes VEPA klassid ja õpetajad.
Tehke pilt oma kiidudest Eestile ja postitage see häštägiga #kiidud_eestile või saatke meile e-postiga.

#veelparem #vepa #kiidud_eestile #EV103
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Aitäh, Rakvere Põhikooli pere, osalemast kampaanias #kiidud_eestile!

#kiidud_eestile #EV103
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Õpetaja Tiina Rum ja tema õpilased Audentese erakoolist on meisterdanud ja kirjutanud hästi vahvad kiidud Eestile.
Kiidud Eestile ei ole niisama armas algatus VEPA programmi raames. See on pigem võimalus, kuidas õppida märkama oma kodumaad ja väärtustama seda.

🇪🇪🇪🇪🇪🇪
Kampaania #kiidud_eestile on pühandatud Eesti Vabariigi aastapäevale ja selle raames kirjutavad kõik soovijad kiidud Eestile, mida avaldavad FB-s häštägiga #kiidud_eestile. Kampaaniast võivad osa võtta kõik huvilised, mitte üksnes VEPA programmis osalevad õpetajad. Kampaania kestab kuni 24. veebruarini.
🤓 Tuletame igaks juhuks meelde, et kiidud on väiksed tunnustavad kirjad, millega saab tänada, tunnustada või välja tuua midagi positiivet.

#kiidud_eestile #veelparem #EV103
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Evelin Teiva ja Kadrina Keskkooli lapsed tähistasid sõbrapäeva VEPAga.
Kuidas läks teie sõbrapäev?

#veelparem
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Täna on ilmunud esimesed #kiidud_eestile, mida tegid Randvere kooli õpilased koos oma õpetajaga.
🇪🇪🇪🇪🇪🇪
Kristi Kurist kirjutab: "Enne vaatasime Eestit tutvustavat videot, peale selle vaatamist arutasime, mis on Eestis ägedat ja ilusat ning mille eest kodumaad tänada. Esimesel kiidul tänatakse, et Eestis on Saaremaa, Haapsalu ja rukkilill. Teise kiidu autorile meeldib Eesti lipp. Kolmanda kiidu autorile on jätnud kustumata mulje joad, kaljud"
Aitäh, Reili, Paul ja Frank!

#kiidud_eestile #EV103
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Vastlad on kohe-kohe ukse taga ja meie 🤹‍♂️ #vigurlik_reede 🤹‍♂️ on pühendatud vastlakuklile.

🧁🧁🧁 VASTLAKUKKEL 🧁🧁🧁
Vastlakukli vahukoorest mütsi kaunistab väike saiaviil, mis ei lähe kunagi kaduma.
Õpilased saavad panna ennast proovile kehastudes ümber tõelisteks vastlakukliteks.
Selleks peaksid lapsed asetema mõnda raamatut pealae kohale. Seejärel võib proovida liikuda klassis ringi, istuda tooli peale või lihtsalt niisama seista.
Noh, kes suudab olla tõeline vastlakukkel ja hoida oma "saiaviilu"?

⏱Aeg: 30 sekundit
🤓 "Memme vigurid" on väiksed preemiad, mida lapsed saavad siis, kui nad näitavad VEPA käitumist, pingutavad õppimisel või kui nad vajavad väikest pausi koolipäeva sees. Need toovad vaheldust tundi, aitavad õpilastel ümber lülituda ja uuesti keskenduda tegevusele.
👉 Kõiki "memme vigureid" leiate häštägi #vigurlik_reede või #vigurlikreede alt.

#vigurlik_reede #vigurlikreede #veelparemundit
#vigurlik_reede #veelparem
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Osalemine kampaanias #kiidud_eestile on üks tore, aga mitte ainus viis, kuidas tuua lastele lähemale Eesti Vabariigi Aastapäeva.
🤓 Pakume siin mõned VEPA tööriistad, millest võib õpetajal olla abi.

🇪🇪 Koostage lastega visiooni plakatit. Mida ma tahan Eestis näha, kuulda, teha ja tunda rohkem? Ja mida vähem?
Taoline plakat annab head pinda pikema arutelu jaoks. Oluline on, et õpetaja kuulaks rahulikult ära laste mõtteid.
Plakatit võib koostada üheskoos, individuaalselt või väikestes gruppides.
See sobib ka klassidele, kes ei osale VEPA programmis.

🇪🇪 VEPA käitumine ja spleem. Mis oleks VEPA käitumine, kui sa hoolid oma kodumaast? Ja mis oleks sel juhul spleem?
Spleem on mittesoovitud käitumine, mis takistab VEPA-t ja millega tuleks neutraalsel viisil tegelda.

🇪🇪 Lastega võib ka arutada, kes on hea kodanik? Mis oleks tema puhul VEPA käitumine ja mis oleks spleem? Suuremate laste puhul võib seda teha lausa mõnda päevakajalise ajakirjandusliku teksti põhjal.

Milliseid võimalusi te näete veel? Palun jagage need kommentaarides.

#veelparem #kiidud_eestile
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook

Kuidas te plaanite tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva?
Üks lahe võimalus on kirjutada kiidud Eestile. Kutsume VEPA sõpru ja kõiki huvilisi osalema kampaanias kiidud Eestile. See on imelihtne: kirjuta kiidud Eestile ja avalda selle Facebookis häštägiga #kiidud_eestile
Väike video näidetega eelmistest aastatest on päris hea inspiratsiooni allikas.
#kiidud_eestile #veelparem
... Vaata veelPeida

Продолжить в Facebook
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас. Подробнее. Понимаю