Новости

Toetav ja turvaline õpikeskkond on lapse arengule ülioluline. Hirm tekitab lastes (ja ka täiskasvanutes!) stressi. Liigse stressi olukorras ei suuda aju keskenduda ega ka käitumist kontrollida vaid tegeleb ellujäämisega - võitle, tardu või põgene. Klassikollektiiv on vastastikusele reguleerimisele ülesehitatud süsteem, mis tähendab, et kui süsteemi üks liige ei toimi pikema aja jooksul korrapäraselt, häirib see kõigi teiste individuaalset ja kollektiivset toimimist. Näiteks kui klassis on üks käitumisprobleemidega laps, keda piisavalt ei toetata või pidevalt karistatakse sobimatu käitumise pärast, mõjutab see varsti kõiki klassis (sh õpetajat).Toetava õpikeskkonna taotluslik ja järjekindel kujundamine klassis on üks paremaid asju, mida õpetaja saab teha õpilaste heaks ja koos nendega. Kui klassis peetakse lugu koostööst, hoitakse suhteid, märgatakse üksteise arengut ja lähtutakse ühistest eesmärkidest, siis hakkab tööle grupiregulatsioon ja sellele on raske vastu seista: probleemset käitumist on aina vähem ja ka varasemad traumad leevenevad ning tasapisi hakkab ülitundlik ajukeemia kohanema ohutu keskkonnaga, mistõttu muutub ka õpilaste käitumine. USA-s korraldatud uuringud on tõestanud, et ka kõige ebasoodsamatest oludest pärit lastel kujunevad rahulikud, loovad, tervislikud ja õnnelikumad käitumismustrid, kui nad on saanud käia 4–12 nädalat klassis, kus järjekindlalt rakendatakse VEPA-metoodikat. Ka Eestis korraldatud VEPA mõju-uuring näitas, et VEPA-metoodika mõjutab märgatavalt õpilaste eneseregulatsiooni ja prosotsiaalset käitumist. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

VEPA Käitumisoskuste Mäng
Täna on ülemaailme õnnepäev! Õnne-ja heaolutunnet loovad meile just see „õnne-ja heaolu hormoonide perekond“. Lubage tutvustada:❤️ DOPAMIIN - tuntud ka kui " õnnehormoon". Dopamiini seostatakse naudingu aistingutega ning mälu, õppimisvõime ja motoorika funktsioonidega. Sel ajukemikaalil on tähtis osa aju motiveerijana.❤️ OKSÜTOTSIIN – kutsutakse ka "armastusehormooniks“. See hormoon aitab tõsta usaldust ja empaatiatunnet ning tugevdab lähedustunnet suhetes. ❤️ SEROTONIIN - mõjutab lisaks meeleolule ka und, söögiisu, seedimist, õppimisvõimet ja mälu.❤️ ENDORFIIN – on muuhulgas keha looduslik valuvaigisti, mida keha hakkab tootma, kui tunneb ebamugavustunnet ja stressi. 💡 Kas teadsid, kuidas „õnnehormoonide perekonnast“ dopamiin ja serotoniin on seotud VEPA metoodikaga? Lihtsustatult öeldes on VEPA eesmärk mõjutada kolme taju, meeleolu ja käitumisega seotud ajukemikaali nagu serotoniin, dopamiin, adrenaliin. Ebaturvaline keskkond ja ohutunne avaldab vaimsele, emotsionaalsele ja käitumuslikule tervisele ning õpitulemustele negatiivset mõju. Lapsi toetav keskkond seevastu tekitab ajus teistsuguse keemilise „kokteili“. See määrab, kas ja kuidas lapsed hakkavad kasutama oma nn gaasi-ja piduripedaali. Tõhus eneseregulatsioon on aluseks pingutamisele, keskendumisele ja ka sotsiaalsetes olukordades.VEPA-ga saavad lapsed õppida eneseregulatsiooni igapäevaste pingutust nõudvate harjutustega, milles nad enda käitumist ennustavad, jälgivad ja tulemusi saavutavad. Samuti saavad lapsed kogeda, et koostöö teistega on kasulik. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Igaühel on oma elukohver. Sündides alustame kõik tühja elukohvriga, mida hakkavad täitma kogemused, muljed, kokkupuuted teiste inimestega. Alus pannakse just lapsepõlves. Elukohvris on palju häid asju, mida soovime nii enda kui ka teiste lastele, lastelastele ja õpilastele. Asju, mis teevad elutee meeldivaks ja täisväärtuslikuks. Kahjuks satuvad laste elukohvritesse ka rasked koormad, mida nad peavad elurännakul kaasas tassima.Õpetajad ega lapsevanemad ei suuda üksinda tagada, et lapse elukohver oleks korralikult täidetud ainult heade asjadega. Laste elukohvrite eest kannavad hoolt ka kõik teised täiskasvanud, kellega lapsed eluteel kokku puutuvad. Last aitavad elukohvri pakkimisel lisaks täiskasvanutele ka kõik teised lapsed. Lapsed kopeerivad teiste laste käitumist ja juba lasteaialapsed matkivad eakaaslaste kõnemaneeri. Teismelistele on eakaaslased veel olulisemad: vajadus kuuluda eakaaslaste gruppi ja nende arvamus kaaluvad tihtipeale üles ükskõik millised täiskasvanute arvamused. Seetõttu ongi oluline, et nii teised täiskasvanud kui ka lapsed lähtuksid ühistest põhimõtetest ja hooliksid sarnastest väärtustest. On rõõm, et paljud õpetajad näevad oma rolli laiemalt kui üksnes teadmiste edastamine. Õpetajad saavad aru, et neil on suur mõju laste vaimsele, sotsiaalsele ja emotsionaalsele arengule.VEPA metoodika aitab luua klassis niisuguse õhkkonna, kus lapse elukohvrisse satuvad head ja kasulikud kogemused, mis jäävad temaga kogu eluks. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Küsisime tagasisidet 20/21 ja 21/22 õppeaastal VEPA-ga alustanud õpetajatelt, kuidas neil VEPA rakendamisega läheb. Küsimustiku eesmärk oli mõista, kas ja kui sageli õpetajad VEPA-tavad, mis valmistab rõõmu ja mis raskusi.Küsisime õpetajatelt, mis motiveerib õpetajaid VEPA-t kasutama ja siin on TOP 3: 1) Saan arendada laste eneseregulatsiooni.2) VEPA elemente on lihtne kasutada.3) VEPA elemendid meeldivad lastele.Aitäh kõigile tagasisidet andnud õpetajatele! Suur rõõm oli lugeda, et enamus teist on VEPA metoodika võtnud kasutusse. Teie poolt väljatoodud küsimusi ja muid tähelepanekuid kasutame edasiste koolituste ja informaterjalide koostamisel. ... See MoreSee Less
View on Facebook
🎉🎉🎉 Palju õnne, @Riina Lande, Kehra Gümnaasiumi VEPA-õpetaja ja koolimentor teenetemärgi saamise puhul! 🎉🎉🎉Anija valla ajalehes Sõnumitooja on kirjas: "Riina Laandele antakse teenetemärk pikaajalise panuse eest Anija valla hariduselu edendamisesse. Ta on Kehra gümnaasiumis algklasside õpetajana töötanud üle 20 aasta, tema eestvedamisel on koolis hakatud rakendama VEPA metoodikat, mille eesmärk on arendada laste võimet kontrollida oma reaktsioone ja analüüsida enda käitumist." 🥳🥳🥳#vepa #veelparem #vepakool #vepaõpetaja #turvalinekool ... See MoreSee Less
View on Facebook
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас. Подробнее. Понимаю