Kuidas tutvustada VEPA metoodikat kooli kodulehel ja Facebookis

1. KODULEHT
Palun lisage kooli kodulehele järgmine tekst
(punktiiriga märgitud kohad saab ise täita):

VEPA metoodika

VEPA metoodika on tõenduspõhine ennetustegevus, mida kasutatakse meie koolis … aastast. VEPA on kasutatav algklassides tavapärase õppetöö osana ja metoodika aitab õpetajal lihtsate ning mänguliste klassijuhtimistehnikatega luua toetavat õpikeskkonda ja arendada laste enesejuhtimise- ja sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. Enesejuhtimine hõlmab endas keskendumist, sujuvat tähelepanu ümberlülitamist, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk koostööl, üksteise märkamisel ja tunnustamisel, mis toetab laste sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi ning enesehinnangut.

Tunnis kasutatavad VEPA-elemendid aitavad näiteks õpetajal kiiresti saada kõikide õpilaste tähelepanu (vahendiks suupill ja käemärgid), kaasata neid tegevusse (vahendiks nimepulgad), säästa aega õppimiseks ja mängimiseks (kasutades taimerit), ennetada -ebasobiva käitumise ilminguid (VEPA-hääled, VEPA-käed ja -jalad, Sobib!/Ei sobi!-kaardid), soodustada sotsiaalsete oskuste arengut ning tagada psühholoogilist turvalisust (luuakse VEPA-visioon ehk ühised klassikokkulepped). Lapsed õpivad märkama ja tunnustama positiivset käitumist (jagatakse tunnustust ehk kiidusid), harjutama üheskoos pingutamist eesmärgi nimel, võtma suuremat vastutust (VEPA-ametid). Eesmärgi saavutamist aitavad tähistada ja õppetööd vaheldusrikkamaks muuta lustlikud liikumist pakkuvad memme vigurid.

Tuginedes uuringutele, sh Eestis läbi viidud mõju-uuringule, oli VEPA metoodikat kasutanud klasside õpilastel vähem vaimse tervise probleeme, võrreldes metoodikat mitte kasutavate klasside õpilastega. Lisaks vähendab VEPA tulevikus ka õpilaste riskikäitumist (sh alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamist ning riskeerivat seksuaalkäitumist). Meie kooli jaoks on oluline VEPA metoodika ennetav ja pikaajaline mõju. VEPA tugevdab laste vaimset tervist, toetab sõbralikke suhteid klassis, muudab paremaks õpetaja kontakti lastega, suurendab turvalist käitumist ja aitab kasutada tunni aega kõige tõhusamalt.

Meie koolis kasutavad VEPA metoodikat õpetajad … ja … 23/24 õppeaastal osalevad väljaõppes õpetaja … ja õpetaja…. VEPA lühikoolituse on läbinud sotsiaalpedagoog / õppejuht / koolijuht / …, mis aitab meie kooliperel lähtuda samadest põhimõtetest.

VEPA metoodika haldaja Eestis on Tervise Arengu Instituut. Rohkem infot VEPA metoodika kohta leiab www.vepa.ee ja Facebooki lehelt VEPA metoodika. Kuidas lapsevanemana kodus kasutada VEPA-elemente, et positiivset mõju veelgi tugevdada, saab lugeda vanemaraamatust VEPA kodu.

Palun lisage kooli kodulehele ka VEPA logo siit.

2. FACEBOOK
Koolipere vaimsesse tervisesse panustamist läbi VEPA on hea mainida võimalusel ka kooli Facebooki lehel.
Mõned jutupunktid, mida mainida:
• Mis ajast VEPA metoodika on koolis kasutusel.
• Mis klassides/millised õpetajad kasutavad VEPA-t.
• Miks kool on otsustanud VEPA-t kasutada. Võib lisada näiteks ka mõne senise kogemuse/märkamise.
• Palun lisada postituse lõppu lause: „Rohkem infot VEPA metoodika kohta leiab www.vepa.ee„
• Palun postituses ära tägida/mainida Facebooki leht VEPA metoodika.
• Pildi Facebooki postituse jaoks saab valida kool ise või saate kasutada VEPA tiimi poolt loodud variante (Pilt 1, Pilt 2, Pilt 3).

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Sain aru