Mis toetab koole VEPA metoodika kasutamisel?

Ennetustegevuste elluviimise kvaliteeti koolis mõjutavad mitmed tegurid, näiteks õhkkond koolis või õpetaja isiklikud hoiakud konkreetse tegevuse osas. Seetõttu võib juhtuda, et mõni õpetaja on motiveeritud programmi kasutama, kuid motivatsioon raugeb kiiresti; teise jaoks võib programm tunduda liialt keeruline; kolmandal puudub juhtkonna toetus koolitustel osalemiseks ja enesearendamiseks; neljandal pole aga kellegagi koolisiseselt kogemusi jagada.

Kuidas soodustada VEPA elluviimist koolides? Seda uuriti Austraalias ja kogemustest avaldati augusti lõpus ka teadusartikkel. Elluviimist toetavate strateegiate läbimõtlemiseks kaasati uuringusse 29 kooli töötajat (sh koolijuhti) 15st koolist. Ühiselt arendati välja 9 strateegiat, mida koolid pidasid vastuvõetavaks nii lähiõppe kui veebiõppe õppevormi kasutades. Strateegiad, mis Austraalias kasutusele võeti, on järgmised:

  • Ülevaatus ja tagasiside. Koolijuhid jälgivad regulaarselt VEPA-mängu minuteid või VEPA-mängude tulemuste andmeid seiramaks edasijõudmist ja motiveerimaks õpetajaid.
  • Elluviimise toetus. Kord kuus kohtumised teadlaste ja kooli juhtkonna vahel arutamaks toimunud tegevusi ja leidmaks lahendusi elluviimisega tekkinud probleemidele. Laialdasemal elluviimisel võivad regulaarset toetust pakkuda ka mentorid/konsultandid.
  • Eestvedaja koolis. Kool otsustab, kes meeskonnas vastutab programmi koordineerimise, reklaamimise ja ressursside jaotamise eest.
  • Koosõppimise võrgustik. Kanalid (nt MS Teams, e-maili listid jms) kogemuste ja materjalide jagamiseks koolisiseselt ja erinevate koolide töötajate vahel.
  • Tunnustussüsteem. Koolijuht tunnustab töötajaid programmi elluviimise eest kiidudega kooli autahvlil, tunnistustega või VEPA t-särkide kinkimisega.
  • Lauakalendri olemasolu, mis toob välja praktilised nipid programmi elementide kasutamiseks.
  • Edasijõudmise jälgimine. Tunnivaatlused programmi elluviimise jälgimiseks koolis.
  • VEPA veebikoolitused. VEPA elluviijad saavad regulaarselt osaleda PAX GBG veebikoolitustel ja vestlustel Zoomi vahendusel.
  • Nimekiri olemasolevatest materjalidest. Koolijuhtidele saadetakse dokument, mis sisaldab viiteid olemasolevatele materjalidele ja ressurssidele.

Strateegiad, mille kasutamist küll sooviti, aga mida 6 kuu möödudes vähe oli kasutatud, olid koosõppimise võrgustik ja VEPA veebikoolitustel osalemine. Vähese kasutamise põhjuseks toodi välja ajapuudus. Teised strateegiad näitasid kasulikkust nii kooli töötajate kui uurijate vaates.

Hiljuti avaldati Katrin Poom-Valickis ja Triin Ulla teadusartikkel, mis leidis, et sotsiaal-emotsionaalset (SE) pädevust arendavate programmide kvaliteetsele elluviimisele avaldab suurimat mõju see, kuidas õpetajaid juhendatakse ja koolitatakse. Ka käesolev artikkel tõi esile mentorluse kasu, seekord just koolipersonali enda vaates. Ka mitmeid teisi strateegiaid saavad VEPA koolid Eestis kasutada, mõeldes ja arutades läbi, mis just teie koolile kõige abistavam võiks olla.  

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Sain aru