Tulemused Eestis

VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendatakse Eestis alates 2014/2015. õppeaastast. VEPA-s on tänaseks osalenud üle 4500 õpilase ja üle 250 õpetaja enam kui 100 koolist üle Eesti.

Aastatel 2016–2018 viidi Eesti koolides kahe aasta pikkune uuring, et hinnata rakendatava VEPA metoodika mõju. Uuring viidi läbi juhuvalimi ja kontrollgrupiga. TAI poolt teostatud uuringus osales 42 Eesti kooli ja 708 esimese klassi õpilast (umbes pooled neist sekkumis- ja pooled kontrollklassides).

Laste käitumise ja vaimse tervise kohta koguti andmeid kolmel erineval ajaperioodil – enne sekkumist kooliaasta alguses, esimese ning teise kooliaasta lõpus. Andmeid koguti nii õpetajatelt, lastevanematelt kui ka lastelt.

Uuring näitas, et õpetajate poolt iga lapse kohta täidetud küsimustike alusel vähenesid VEPA metoodikat kasutanud klassides esimese kooliaasta lõpuks laste käitumise, tähelepanu ja keskendumisega seotud raskused. Teise kooliaasta lõpuks kasvas positiivne mõju veelgi. Lisaks oli näha ka trendi laste emotsionaalsete raskuste (nagu mure või hirmu tundmine) vähenemisel ja eakaaslastega suhtlemise paranemisel. Kõige abistavam oli VEPA metoodika õpilastele, kellel esimese klassi alguses oli kõrgem risk vaimse tervise probleemide tekkeks. 

Kasvas ka õpetajate tõhusus klassi suunamisel ja õpilaste kaasamisel. Kontrollklassides, kus VEPA-t ei rakendatud, taolisi muutusi ei toimunud.

Lastevanemate hinnangute alusel oli näha mõningaid muutusi VEPA-ga kokku puutunud laste prosotsiaalses käitumises (kasvas hoolivus ja abivalmidus).

Uuringu tulemused näitavad, et VEPA metoodika töötab ka Eestis ning metoodika mõju laste käitumisele ja vaimsele tervisele on pikaaegne. Mida laiemalt metoodikat kasutada – näiteks lisaks koolikeskkonnale ka kodus –, seda paremaid tulemusi on võimalik saavutada.

VEPA kogub populaarsust üle maailma. Käitumisoskuste Mäng (PAXIS Good Behavior Game) on kasutusele võetud Brasiilias, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias, Iirimaal ja Rootsis. Eestis on VEPA metoodika põhjalikult läbi töötatud ja kohandatud vastavalt kultuurikontekstile.

Allpool saab tutvuda VEPA programmi tulemustega õppeaastate kaupa ja uurimustöödega VEPA rakendamise kohta Eesti koolides:

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Sain aru