Tulemused Eestis

VEPA metoodikat rakendatakse Eestis alates 2014/2015. õppeaastast. VEPA väljaõppes on tänaseks osalenud 837 klassiõpetajat 176 koolist üle Eesti.

Aastatel 2016–2018 viidi Eesti koolides kahe aasta pikkune uuring, et hinnata rakendatava VEPA metoodika mõju. Uuring viidi läbi juhuvalimi ja kontrollgrupiga. TAI teostatud uuringus osales 42 Eesti kooli ja 708 esimese klassi õpilast (umbes pooled neist sekkumis- ja pooled kontrollklassides).

Laste käitumise ja vaimse tervise kohta koguti andmeid kolmel ajaperioodil – enne sekkumist kooliaasta alguses, esimese ja teise kooliaasta lõpus. Andmeid koguti nii õpetajatelt, lastevanematelt kui ka lastelt.

Uuring näitas, et õpetajate poolt iga lapse kohta täidetud küsimustike alusel vähenesid VEPA metoodikat kasutanud klassides esimese kooliaasta lõpuks laste käitumise ning tähelepanu ja keskendumisega seotud raskused. Teise kooliaasta lõpuks kasvas positiivne mõju veelgi. Lisaks oli näha ka laste emotsionaalsete raskuste (nagu mure või hirmu tundmine) vähenemise ja eakaaslastega suhtlemise paranemise trendi. Kõige abistavam oli VEPA metoodika õpilastele, kellel esimese klassi alguses oli rohkem vaimse tervise raskusi. 

Kasvas ka õpetajate tõhusus klassi suunamisel ja õpilaste kaasamisel. Kontrollklassides, kus VEPA-t ei rakendatud, taolisi muutusi ei toimunud.

Lastevanemate hinnangute alusel oli näha mõningaid muutusi VEPA-ga kokku puutunud laste prosotsiaalses käitumises (kasvas hoolivus ja abivalmidus).

Uuringu tulemused näitavad, et VEPA metoodika töötab ka Eestis ning metoodika mõju laste käitumisele ja vaimsele tervisele on pikaaegne. Mida laiemalt metoodikat kasutada – näiteks lisaks koolikeskkonnale ka kodus –, seda paremaid tulemusi on võimalik saavutada. Uuring soovitab VEPA programmi Eestis laialdasemalt kasutada.

VEPA kogub populaarsust üle maailma. Käitumisoskuste Mäng (PAXIS Good Behavior Game) on kasutusele võetud Brasiilias, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias, Iirimaal ja Rootsis. Eestis on VEPA metoodika põhjalikult läbi töötatud ja kohandatud vastavalt kultuurikontekstile.

Allpool saab tutvuda VEPA tulemustega õppeaastate kaupa ja uurimustöödega VEPA rakendamise kohta Eesti koolides:

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Sain aru