Metoodika

VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika ühendab mitmeid tõenduspõhiseid töövõtteid ja elemente, mille eesmärk on arendada laste võimet kontrollida oma reaktsioone ja analüüsida oma käitumist.

VEPA on oma loomult mänguline ja lihtne, mistõttu sobib eriti hästi algklasside õpilastele. Metoodikal on rikkalik ja selge sõnavara ning atraktiivne visuaalne kuvand. Õpilased võtavad selle kiiresti omaks. Metoodika tugevdab laste identiteeti ja kogukonnatunnet.

VEPA võtteid saab jaotada kahte kategooriasse: VEPA elemendid ja VEPA mäng.

 

VEPA elemendid

Mõned VEPA elemendid aitavad õpetajal kiiresti saada kõikide õpilaste tähelepanu (suupill), kaasata neid tegevusse (nimepulgad), kokku hoida aega (taimer) ning ennetada mittesobiva käitumise ilminguid (VEPA hääled, VEPA käed ja jalad, Sobib!/Ei sobi!-kaardid). Need elemendid aitavad õpilastel paremini mõista õpetaja ootusi ja jälgida oma käitumist. Näiteks, kui õpetaja kasutab nimepulki, siis võib ta olla kindel, et iga õpilane saab tähelepanu. Tagasihoidlikumad õpilased saavad vajaliku julgustuse ja aktiivsemad õpivad oma korda ootama.

Käemärgid
Nimepulgad
Taimer

Teised VEPA elemendid soodustavad sotsiaalsete oskuste arengut ning tagavad psühholoogilist turvalisust. Lapsed loovad üheskoos sellist klassi, kus neil oleks hea ja turvaline õppida (VEPA visioon). Lapsed õpivad märkama ja tunnustama positiivset käitumist (kiidud), üheskoos pingutama laheda preemia nimel (memme vigurid, VEPA minutid) ning võtma suuremat vastutust (VEPA rollid). Näiteks: VEPA visioon on tõhus tööriist, et aidata õpilasel analüüsida oma käitumist ja kohandada seda vastavalt olukorrale. Kuna õpilane ise panustas ühise visiooni loomisesse, siis tema valmisolek jälgida kokkuleppeid on suurem.

Visioon
Kiidud
Memme vigurid

VEPA mäng

VEPA mäng on tõhus viis, kuidas õpitegevusi mänguliselt läbi viia ja kasutada mitmeid VEPA elemente. Mängu ajaks valib õpetaja sobiva tunnitegevuse, määrab aja, jaotab klassi meeskondadesse ja lepib õpilastega kokku sobivas ning mittesobivas käitumises selle tunnitegevuse ajal. Mängu ajal jälgib õpetaja laste käitumist ja märgib ebasobiva käitumise ilminguid (spleeme) meeskondade kaupa. Kui mäng on läbi, siis analüüsitakse toimunut ning võitnud meeskonnad saavad preemiaks „memme viguri“. Mängu saab edukalt integreerida mistahes tunnitegevusi, nt iseseisvat tööd, klassi küsitlemist, paaristööd jne. Julgemad õpetajad kasutavad VEPA mängu näiteks ka koolisööklas, riidehoius, spordivõistlustel või õppekäigul. Mängu kaudu õpivad lapsed kohandama oma käitumist vastavalt olukorrale, sest VEPA mäng matemaatikatunnis ja jalgpalliturniiril on kaks eri asja!

VEPA on tõenduspõhine ja praktikas tõestatud metoodika. VEPA mõju on kõige tõhusam siis, kui õpetaja kasutab kõiki elemente koos ja ei kohanda neid. VEPA Käitumisoskuste Mängu koolitused ja koostöö VEPA mentoriga väljaõppe jooksul aitavad õpetajal integreerida metoodikat oma igapäevatöösse.

Mul on olnud ääretult rasked kolm aastat selle klassiga ja, kui nüüd 4. klassist VEPA-t hakkasin rakendama, siis märkimisväärselt on paranenud suhted klassis ja motivatsioon tunnis õppida ning keskenduda
VEPA õpetaja, 2019
Minu lemmikuteks on suupill ja nimepulgad. Suupilli kasutamine aitab õpilaste tähelepanu tagasi tuua tagasi tegevusele ja see mõjub lastele rahustavalt. Suupill säästab ka õpetaja häält. Nimepulgad on väga efektiivsed, lapsed mõtlevad paremini kaasa, sest kunagi ju ei tea, kelle nimi nüüd tuleb. Nimepulkade abil on hea õpilasi jaotada gruppidesse.
VEPA õpetaja, 2018
Terve mäng toimub suurepäraselt. Minu klassis on väga palju erineva taustaga lapsi ja praeguseks olen suutnud läbi VEPA mängu lapsi rahulikult kaasa töötama panna.
VEPA õpetaja, 2018
Kiidud on ka lastevanemate lemmikud, sest nende mõju jõuab koolist ka koju.
VEPA õpetaja, 2018
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Sain aru