VEPA-mäng- enamat kui kõigest mäng?

VEPA-elementide kasutusele võtmisele järgneb VEPA-mäng. VEPA-mäng tõhustab õpilaste eneseregulatsioonioskusi ja tugevdab veelgi toetavat õpikeskkonda. VEPA-mängu jaoks on vaja järjepidevalt ja järjekindlalt harjutada, et oskused paraneksid ning aju õpiks neid automaatselt kasutama. VEPA-mängu järjepideval mängimisel on olulised õpetaja kogemused ja hinnangud sellele.

Rootsis uuriti kvalitatiivuuringu näol, kuidas muutuvad samade õpetajate hinnangud ja kogemused VEPA-mängu osas erinevatel ajahetkedel (enne VEPA-mänguni jõudmist, VEPA-mänguga alustamisel ja peale 3 kuud VEPA-mängu mängimist).

Enne VEPA-mänguni jõudmist tõid õpetajad välja, et õppetöö ja VEPA metoodika samaaegne elluviimine võib osutuda aeganõudvaks ja koormavaks. Peal mõnda aega VEPA-mängu kasutamist leidsid õpetajad aga, et tunniajast läheb oluliselt vähem aega õpilaste käitumise korrigeerimisele, õhkkond klassiruumis muutus ajapikku rahulikumaks ning see omakorda vähendas stressi nii õpetajatel kui ka õpilasel.  

Enne VEPA-mängu eeldasid õpetajad, et mängu läbiviimine on keeruline ning terve klassi jälgimine osutub raskeks. Olles VEPA-mängu mõned korrad õpilastega mänginud märkasid õpetajad, et mängu läbiviimine on miski, mis läheb lihtsamaks peale järjepidevat proovimist. Õpetajad reflekteerisid, et tänu metoodika kasutamisel loodavatele ühistele klassikokkulepetele on õpilastel lihtsam teineteist usaldada ning seeläbi luua turvalisemat keskkonda.

Õpetajad väljendasid enne VEPA-mänguga alustamist hirmu selle osas, kuidas õpilased selle vastu võtavad ja mängu tulemustele reageerivad. Õpetajate üllatuseks aga võtsid õpilased mängu hästi omaks ning suhtusid sellesse sarnaselt muudele koolis või muudes keskkondades mängitavatele mängudele.

Uuringuga järeldati, et kuigi õpetajatel oli enne VEPA-mänguni jõudmist erinevaid hirme, siis peale mõnda aega järjepidevalt mängu mängimist need kadusid.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Sain aru