Kooliperele

VEPA mõju tunnis on kiiresti märgatav, sest õpilastel on kergem keskenduda õppimisele ja järgida ühiseid kokkuleppeid. VEPA õpetajad tunnistavad, et neil on klassiga parem kontakt, nad tunnevad ennast tõhusana ja neil läheb vähem aega konfliktide lahendamiseks. VEPA sobib eriti hästi algklasside õpilastele.

Lihtsate ja mänguliste võtete abil loob VEPA hoolivat ja toetavat õpikeskkonda, mis kujundab kohanemisvõimelisi, avatud ja üksteisega arvestavaid inimesi. Uuringud tõestavad, et VEPA Käitumisoskuste Mäng toetab õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalset pädevust, mis aitab hoida laste vaimset tervist. Pikemas perspektiivis aitab VEPA ennetada sõltuvuste teket, psüühilisi häireid, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist teismeeas. VEPA aitab kaasa tervema ja turvalisema ühiskonna arengule.

VEPA metoodika on lihtne ja mänguline ning seda saab kasutada tavapärase õppetöö käigus. VEPA võtted aitavad kokku hoida aega ja toetavad heatahtlikke suhteid õpilaste vahel. VEPA elemendid aitavad kaasata kõiki õpilasi ning sobivad ka hariduslike erivajadustega lastele. 

Käitumisoskuste Mängu metoodika omandamisel on abiks VEPA mentorid. Mentorid on õpetajale ja kooliperele abiks oma hüva nõu ja kogemusega. Entusiastlikel VEPA õpetajatel on võimalik saada VEPA koolimentoriks ja toetada algajaid VEPA kolleege oma koolis.

VEPA loob koolis turvalist suhtevõrgustikku. VEPA võtted ja mõtteviis levivad kiiresti üle kooli ning varsti on VEPA põhimõtetega tuttavad aineõpetajad, kooli tugipersonal ja lastevanemad. VEPA mõju koolis on suurem, kui VEPA metoodikat rakendatakse järjekindlalt ja süsteemselt pikema aja jooksul.

Võta meiega julgelt ühendust, kui soovid küsida VEPA metoodika kohta või jagada oma kogemusi.

Tutvu VEPA metoodikaga ja vaata, kuidas saab liituda VEPA programmiga

Meeldib, et VEPA on positiivne, ei ole üles ehitatud eitamisele, negatiivsusele, vaid püütakse leida positiivses võtmes lahendusi.
kooli juhtkonna liige, 2017
Minu klassis on palju erineva taustaga lapsi ning praeguseks olen suutnud läbi VEPA mängu lapsi rahulikult kaasa töötama panna.
VEPA õpetaja, 2018
Õpilased kontrollivad oma käitumist, mul ei kulu enam aega käitumisprobleemide lahendamisele ning tunni aktiviseerimisvõtete väljamõtlemisele.
VEPA õpetaja, 2018
Uskumatult lihtsad vahendid tundides kasutamisel aitavad aega ja energiat kokku hoida ja õpilased hakkavad ennast ise rohkem kontrollima.
VEPA õpetaja, 2018
Tänu VEPA metoodikale on lihtsam rakendada muutuvat õpikäsitlust koolis, kuna on loodud õppimist toetav keskkond ja hindamisel on oluline mitte õpetaja, vaid õpilase vaatepunkt. Märgatakse ja tuuakse esile õnnestumisi, ka kõige väiksemaid edusamme
Riina Piterskihh, Leisi Kooli juht
VEPA tõi täiesti uue mõtteviisi, mis siis on saanud omaseks nii õpetajatele, lastele, kui ka lastevanematele. VEPA tõi meie majja lähenemise, et saab motiveerida läbi kiitmise, läbi märkamise, läbi positiivsuse ja läbi tunnustamise. Ja lapsed võtsid selle väga kiiresti omaks.
Pille Tahker, Pärnu Vanalinna Põhikooli juht
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Sain aru