Koordinaatorid

VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika elluviija on Tervise Arengu Instituut (TAI). TAI korraldab VEPA metoodika koolitusi, annab välja koolitusmaterjale ja viib läbi hindamistegevust. Programmi koordineerivad Pille Prey, Saara Reete Tamminen ja Annika Roosa-Saarma.

Pille Prey

Pille Prey

Pille on pikka aega tegutsenud sotsiaalvaldkonnas ja on töötanud ka tugispetsialistina koolis. Kui ta osales VEPA tugispetsialistide koolitusel, pani VEPA ta südame kiiremini põksuma ja silmad särama. Pille jaoks on oluline, et VEPA võimaldab lapse jaoks lihtsal ja meeldival viisil õppida koostööd, vastutust, keskendumist ja kohanemist, säilitades lastes rõõmu ja kasvatades õpitahet läbi headuse. Lisaks sellele näeb Pille, et VEPA-l on kaugeleulatuv mõju, sest lapsed omandavad oskused, mis aitavad neil paremini toime tulla ka hilisemas elus.

VEPA tiimis on Pille vastutada mentorite kaasamine ja hoidmine ning koostöö kohalike omavalitsustega.

Saara Reete Tamminen

Saara Reete Tamminen

Saara leidis tee VEPA Käitumisoskuste Mänguni heaolu ja tervisekäitumise eriala õpingute kaudu. Saara jaoks on oluline, et VEPA aitab luua klassis hoolivat ja üksteist toetavat keskkonda, kus igal lapsel on võimalus mängulisel moel õppida eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalseid pädevusi. Lisaks sellele peab Saara tähtsaks seda, et VEPA toetab õpetajat klassi suunamisel ja kaasamisel ning et metoodika kasu laste vaimsele tervisele on pikaaegne ja tulevikku ulatuv.

VEPA tiimis vastutab Saara koolitusprotsessi korraldusliku ja tehnilise korraldamise eest.

Annika Roosa-Saarma

Annika Roosa-Saarma

Annikale on pikka aega olnud südamelähedasteks teemadeks sotsiaal-ja emotsionaalsete oskuste areng ning vanemaharidus. Koolis tugimeeskonnas töötades nägi Annika, kuidas õpetajate uute oskuste ja teadmiste kasutamine jääb kohati selle taha, et tunnitegevusse on õpetajal keerukas midagi lisada või võtab tunniks ettevalmistamine lisaaja. Sellepärast meeldib Annikale VEPA metoodika kui õpetaja „tööriist“– seda saab õpetaja kasutada igas ainetunnis tunnitegevusi katkestamata. Kuna VEPA arendab laste eneseregulatsiooni ja koostööoskusi, on sellises klassis ka õpetajal meeldivam ja tervist hoidvam töötada. Õpetaja ja õpilased võidavad VEPA kasutamisest seega kohe ja kogu ühiskond tulevikus!

VEPA tiimis vastutab Annika selle eest, et oluline info oleks õigel ajal õigetele inimestele kättesaadav. Lisaks panustab Annika koostöösuhetesse ja arendustegevustesse.

Mari Raud

Mari on lapsehoolduspuhkusel.

VEPA tiimi toetavad TAI poolt teadur Karin Streimann, laste ja noorte valdkonna juht Tiia Pertel ning projektijuht Kadri Sikk. VEPA metoodikat aitavad levitada üle Eesti VEPA mentorid.

Aastatel 2022–2023 rahastatakse VEPA metoodika elluviimist REACT-EU vahenditest projekti „Euroopa Sotsiaalfondi REACT-EU vahendid COVID-19 mõjude leevendamiseks“ kaudu, mille alla kuulub Projekt 5 „VEPA metoodika arendamine ja laiendamine laste sotsiaalsete ja eneseregulatsioonioskuste parandamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks“ (kood 2014-2020.16.01.21-0005). Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Minu kui teadlase jaoks on VEPA tõenduspõhine ennetusprogramm. See tähendab, et ta toetub parimatele ennetusteaduse teooriatele. Programmi on väga mitmeid kordi erinevates riikides testitud ja ta on näidanud, et toetab positiivselt laste arengut ja heaolu.
Karin Streimann, TAI nooremteadur, 2018
Õpetajate jaoks on tegemist töövahendiga, selleks et klassitundi paremini läbi viia. Õpilaste jaoks on tegemist mänguga ning ühiskonna jaoks on tegemist tõenduspõhise ennetusprogrammiga, mis aitab ühiskonda tervemaks ja tugevamaks muuta.
Ain Peil, Siseministeeriumi nõunik, 2018
VEPA programmi võtab minu meelest kokku moto: „Parandan ennast, parandan maailma!“ VEPA koolitustel jagatakse õpetajatele kätte tööriistad, mis on abiks, et neid muutusi ellu viia.
Kaja-Kirsten Sune, VEPA programmi koordinaator, 2018
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Sain aru