Koordinaatorid

VEPA Käitumisoskuste Mängu programmi elluviija on Tervise Arengu Instituut (TAI). TAI korraldab VEPA metoodika koolitust, annab välja koolitusmaterjale ja viib läbi hindamistegevust. Programmi koordineerivad Anita Baumbach, Kaja-Kirsten Sune ja Mari Orusalu.

Anita Baumbach

Anita Baumbach

Anita on töötanud haridusvaldkonnas ja on algusest peale olnud ka VEPA programmi mentor. Endise õpetajana hindab Anita VEPA metoodika lihtsust ja võimalust integreerida seda ükskõik millistesse tunnitegevustesse. Eriti oluline on tema jaoks aga see, et lapsed õpivad uusi käitumismustreid positiivse tagasiside ja mänguliste võtete kaudu. Olles kuulnud õpetajate lugusid VEPA programmi kohta, usub Anita, et VEPA aitab õpetajatel koguni muuta oma õpilaste elukäiku.

VEPA programmi raames on tema vastutada VEPA programmi arendus, koostöö koolidega ja kommunikatsioon.

659 3933

Kaja-Kirsten Sune

Kaja-Kirsten Sune

Kaja on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse eriala. Kolme lapse emana on Kaja näinud, et üleminek lasteaiast kooli on lastele suur katsumus. Samuti tahaks ta, et lapsed käiksid koolis rõõmu ja huviga. Kaja arvab, et VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika on suurepärane vahend, kuidas muuta kooliellu sisenemine sujuvamaks, tõsta laste õpimotivatsiooni ning tuua rõõmu ja mängulisust nii õpilaste kui õpetaja igapäeva. Lisaks sellele on Kaja jaoks oluline, et VEPA võtteid saab ta kasutada ka kodus.

VEPA programmi raames on tema vastutada kõik korralduslikud küsimused ja koostöö mentoritega

659 3933

Mari Orusalu

Mari on tervisedendaja ja keeletoimetaja. Ta on olnud VEPA-ga seotud juba aastast 2015. Mari jaoks on VEPA asendamatu tööriist, et arendada kooskasvamist, oskust märgata iseend, teisi ja üksteise häid külgi ehk kõike seda, mis elus päriselt oluline on! Mari kasutab VEPA-t ka kodus oma lapsega, ja tema kogemus näitab, et VEPA toimib isegi väga väikeste, alles lasteaias käimist alustanud laste puhul ning on seeläbi abiks ka vanemale. Nii on igapäevaelus palju rohkem kvaliteetaega lapsega.

VEPA programmi raames on tema vastutada VEPA lepingute ja materjalide keelelise ladususe küsimused.

VEPA tiimi toetavad TAI poolt analüütik Aire Trummal, nooremteadur Karin Streimann ning tervise ja heaolu edendamise keskuse juht Tiia Pertel. VEPA programmi aitavad levitada üle Eesti VEPA mentorid.

Aastatel 2014–2020 rahastatakse programmi Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ja Siseministeeriumi eelarvest.

Minu kui teadlase jaoks on VEPA tõenduspõhine ennetusprogramm. See tähendab, et ta toetub parimatele ennetusteaduse teooriatele. Programmi on väga mitmeid kordi erinevates riikides testitud ja ta on näidanud, et toetab positiivselt laste arengut ja heaolu.
Karin Streimann, TAI nooremteadur, 2018
Õpetajate jaoks on tegemist töövahendiga, selleks et klassitundi paremini läbi viia. Õpilaste jaoks on tegemist mänguga ning ühiskonna jaoks on tegemist tõenduspõhise ennetusprogrammiga, mis aitab ühiskonda tervemaks ja tugevamaks muuta.
Ain Peil, Siseministeeriumi nõunik, 2018
VEPA programmi võtab minu meelest kokku moto: „Parandan ennast, parandan maailma!“ VEPA koolitustel jagatakse õpetajatele kätte tööriistad, mis on abiks, et neid muutusi ellu viia.
Kaja Sune, VEPA programmi koordinaator, 2018
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Sain aru