Kogukonnale

VEPA Käitumisoskuste Mäng on universaalne ennetustegevus, mis arendab õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalset pädevust. VEPA kaudu õpivad lapsed juhtima oma tähelepanu, suunama oma käitumist ja teistega arvestama. Omandatud oskused aitavad õpilastel kasvada avatud, kohanemisvõimelisteks ja üksteisega arvestavateks inimesteks. Arenenud eneseregulatsioon ja turvaline suhtevõrgustik aitavad vältida riskikäitumist teismeeas, näiteks sõltuvuste teket või agressiivset käitumist. Uuringud tõendavad, et VEPA avaldab positiivset mõju inimese elukäigule tervikuna ja kaitseb teda vaimse tervise riskide eest.

VEPA aluseks on lihtsad ja mängulised meetodid, mida rakendatakse tunnitegevuste ajal ja mis ei nõua õpetajalt lisaaega. Õpetaja saab luua klassis turvalise ja hooliva õpikeskkonna ning kaasata õppeprotsessi kõiki lapsi. VEPA mõju on kõige suurem algklasside õpilaste puhul.

Vaatamata oma lihtsusele on VEPA puhul tegemist tõenduspõhise metoodikaga. VEPA mõju on põhjalikult uuritud ja tõestatud. Iga aasta viiakse Eestis läbi VEPA rakendamise hindamist ja avalikustatakse uuringute tulemusi.

VEPA on jõudnud kõikidesse maakondadesse üle Eesti. VEPA koolitusel on osalenud ligi 600 õpetajat 160 koolist.

2019/2020. õppeaastal piloteeriti VEPA koolitusi koostöös kohalike omavalitsustega. Alates 2020/2021. õppeaastast teeme koostööd Harjumaa kohalike omavalitsustega ja Harjumaa Omavalitsuste Liiduga ning jätkame koostööd Tallinna Haridusametiga. Lähiaastatel soovime algatada koostööd ka teiste kohalike omavalitsustega.

Tutvu VEPA metoodikaga ja vaata, kuidas saab liituda VEPA programmiga

VEPA on ju Ameerikas väljatöötatud programm ja esialgu meile ei meeldinud, et me Ameerikast midagi üle võtame. Aga VEPA plussiks on see, et ta on eestistatud, ta on kodustatud. Lisaks annab VEPA ka võimaluse oma koolis seda kodustada vastavalt meie koolipere soovidele. See on küll väga positiivne VEPA puhul.
Kaire Teemägi, Pärnu Vanalinna Põhikooli õppejuht, 2018
Minu jaoks on VEPA metoodika kõige olulisem eesmärk aidata lastel kasvada ühiskonnas hästi toimetulevateks täiskasvanuteks.
VEPA õpetaja, 2018
VEPA annab õpilastele võimaluse rääkida sellistel olulistel teemadel nagu ühine heaolu, ühised eesmärgid. VEPA on meie ajastu nägu.
Indrek Lillemägi, Emili Kooli juht, 2018
Meil on olnud ka juhuseid, kus lapsevanem on tulnud kooli ja öelnud, et kas teil on võimalus võtta mu laps oma kooli, sest te kasutate siin VEPA metoodikat. Mul on nii hädasti seda vaja, sest mu laps vajab positiivset lähenemist ja positiivset toetamist.
Pille Tahker, Pärnu Vanalinna Põhikooli juht, 2018
VEPA eesmärk on hea käitumise harjumuse toetamine läbi heade sõnade ja positiivse eeskuju. Lisaks on mulle väga oluline VEPA metoodika ennetav mõju pikemas perspektiivis.
VEPA õpetaja, 2018
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Sain aru